Webdict - online dijaleksti rečnici
Dodato Reč Vrsta reči Značenje Varijante Audio zapis reči i slika
05/30/2014 roljka im ž 1. drvena naprava za glačanje (sastoji se iz postolja na kojem je učvršćena glatka debela ploča od orahovine; na ploči se nalaze dva valjka, oko 20 cm prečnika, na koje se namotava materijal za glačanje. Na valjcima se nalazi sanduk, napunjen kamenjem da bude teži. Povlačenjem sanduka napred i natrag veš se glača. 2. 'drvena naprava za roljanje zemljišta (do dva metra dugačak valjak, prečnika 30—50 cm ili tri komada od po metar dužine: jedan napred, dva iza njega, sve podešeno za vuču konjima)'. 3. 'dečja igra (deca su okrenuta leđima jedan drugome, uhvate se pod ruku i jedan drugog naizmenično podižu u vis i spuštaju dole).

A B C Č Ć D Đ E e F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž ž

A:

Dž:

Đ:

E:

F:

H:

J:

Lj:

N:

Nj:

Ž: