Temišvar - objavljena 20/06/2016 11:00

Antropološko-lingvističko istraživanje Srba u županiji Timiš u Rumuniji (naselja Varjaš, Sempeter i Čanad), obavljeno je od 12. do 15. juna 2016. godine. Istraživanje je organizovao Savez Srba u Rumuniji, a rukovodilac celokupnog terenskog rada bio je prof. dr Mihaj Radan, šef katedre za srpski jezik na Univerzitetu u Temišvaru. U istraživačkom timu su radile dr Biljana Sikimić, dr Svetlana Ćirković i Ljubica Đurić.


Beograd - objavljena 10/12/2015 09:57

U okviru projekta „Savremena rumunska radna migracija u Srbiju: ka novoj paradigmi dijaspore“ koji vodi Anamarija Soresku Marinković (Balkanološki institut SANU, Beograd) i finansira ERSTE Fondacija iz Austrije, organizovana je izložba fotografija pod naslovom „Rumunska dijaspora u Srbiji“. Autor fotografija je Daniel Muraru, fotoreporter i urednik „Ropres“-a iz Rumunije. Otvaranje izložbe je bilo 7. decembra 2015. u prostorijama Galerije ŠTAB (Crnogorska 10) iz Beograda. Na otvaranju su govorili Anamarija Soresku-Marinković, Daniel Muraru i Petruc Aleksandru (drugi sekretar Ambasade Rumunije u Beogradu), a program je vodila Ivana Zarić.


Rumunija - objavljena 27/10/2015 12:31

U saradnji sa prof. dr Sašom Nedeljkovićem sa Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u organizaciji g. Ivana Birte, Biljana Sikimić je učestvovala u timskom terenskom istraživanju naselja Ravnik, Lupak i Klokotić u Karaševu (županija Karaš Severin, Rumunija) 8–11. 10. 2015. Snimljena video i audio građa uz fotografsko dokumentovanje karaševskih natpisa na grobljima u Ravniku, Klokotiću i Karaševu, nalazi se u Digitalnom arhivu Balkanološkog instituta SANU.


Timok - objavljena 25/10/2015 11:38

Od 8. septembra do 7. oktobra 2015. godine u okviru projekta „Čuvari nematerijalne baštine timočkih govora“ koji je finansiralo Ministarstvo kulture Srbije obavljana su timska terenska istraživanja u opštinama Knjaževac, Svrljig i Zaječar. U istraživačkom timu su radili: Teodora Vuković (Filološki fakultet, Beograd), Smiljana Đorđević (Institut za književnost i umetnost, Beograd), Kristina Eiviler (Filozofski fakultet, Novi Sad), Danijela Popović (Filozofski fakultet, Niš), Bojan Ristić (Srednja tehnička škola, Knjaževac), Biljana Sikimić (Balkanološki institut SANU, Beograd), Ana Stanković (Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac) i Svetlana Ćirković (Balkanološki institut SANU, Beograd).|


Arad - objavljena 29/06/2015 05:01

U periodu od 18. do 23. juna 2015. godine, u okviru međuakademijske razmene SANU i Rumunske akademije nauka i projekta „Srbi u Rumuniji i rumunsko-jugoslovenske veze u drugoj polovini 20. veka“ (rukovodioci akademik Vojislav Stanovčić i dr Miodrag Milin), dr Biljana Sikimić i Ljubica Đurić obavile su terensko istraživanje Srba i banatskih Bugara u Aradskoj županiji (naselja: grad Arad, Arad Gaj i Vinga).


ARHIVA VESTI