Terenska istraživanja

Zaplanje (1998–2016)

Građa iz Zaplanja nastala je 1998. godine, timskim terenskim radom sa A. A. Plotnikovom (Institut za slavistiku RAN, Moskva) i tokom 2016. kao rezultat rada projekta „Savremena terenska istraživanja usmene tradicije Zaplanja“ Filozofskog fakulteta u Nišu, rukovodilac projekta Danijela Popović Nikolić (http://projekti.filfak.ni.ac.rs/stiutz/).

Opis građe (obim 86 GB):

Ravna Gora kod Vlasotinca; 1998; digitalizovani audio snimci na lokalnom srpskom govoru (autor Biljana Sikimić)

Gornji i Donji Prisjan, Ličje, Ravna Dubrava, Štrbovac, Ovsinjinac, Zavidinci, Koprivnica, Donji Dušnik, Gornje i Donje Dragovlje; 2016; audio, video i fotografije; razgovori na lokalnom srpskom govoru i na arlijskom dijalektu romskog jezika (autori Teodora Vuković, Svetlana Ćirković, Ljubica Đurić i Biljana Sikimić)Hrvati kajkavci u srednjem Banatu

Opis građe (711 MB, 30 digitalizovanih audio kaseta bez pratećih protokola, nejednakog kvaliteta zvučnog zapisa; skenirana kolekcija razglednica iz Boke iz prve polovine 20. veka)

Boka, Neuzina i Radojevo; raseljeni Hrvati kajkavci u Novom Sadu, Pančevu i Zrenjaninu; iz 2000. i 2004; razgovori na hrvatskom kajkavskom dijalektu (autori Marija Vučković, Maja Đokić i Biljana Sikimić)

Razgovori iz 2004. godine snimljeni su u katoličkom staračkom domu u Boki sa Hrvatima i banatskim Bugarima.