Arhiva vesti

Temišvar - objavljena 20/06/2016 11:00

Antropološko-lingvističko istraživanje Srba u županiji Timiš u Rumuniji (naselja Varjaš, Sempeter i Čanad), obavljeno je od 12. do 15. juna 2016. godine. Istraživanje je organizovao Savez Srba u Rumuniji, a rukovodilac celokupnog terenskog rada bio je prof. dr Mihaj Radan, šef katedre za srpski jezik na Univerzitetu u Temišvaru. U istraživačkom timu su radile dr Biljana Sikimić, dr Svetlana Ćirković i Ljubica Đurić.

Beograd - objavljena 10/12/2015 09:57

U okviru projekta „Savremena rumunska radna migracija u Srbiju: ka novoj paradigmi dijaspore“ koji vodi Anamarija Soresku Marinković (Balkanološki institut SANU, Beograd) i finansira ERSTE Fondacija iz Austrije, organizovana je izložba fotografija pod naslovom „Rumunska dijaspora u Srbiji“. Autor fotografija je Daniel Muraru, fotoreporter i urednik „Ropres“-a iz Rumunije. Otvaranje izložbe je bilo 7. decembra 2015. u prostorijama Galerije ŠTAB (Crnogorska 10) iz Beograda. Na otvaranju su govorili Anamarija Soresku-Marinković, Daniel Muraru i Petruc Aleksandru (drugi sekretar Ambasade Rumunije u Beogradu), a program je vodila Ivana Zarić.

Rumunija - objavljena 27/10/2015 12:31

U saradnji sa prof. dr Sašom Nedeljkovićem sa Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u organizaciji g. Ivana Birte, Biljana Sikimić je učestvovala u timskom terenskom istraživanju naselja Ravnik, Lupak i Klokotić u Karaševu (županija Karaš Severin, Rumunija) 8–11. 10. 2015. Snimljena video i audio građa uz fotografsko dokumentovanje karaševskih natpisa na grobljima u Ravniku, Klokotiću i Karaševu, nalazi se u Digitalnom arhivu Balkanološkog instituta SANU.

Timok - objavljena 25/10/2015 11:38

Od 8. septembra do 7. oktobra 2015. godine u okviru projekta „Čuvari nematerijalne baštine timočkih govora“ koji je finansiralo Ministarstvo kulture Srbije obavljana su timska terenska istraživanja u opštinama Knjaževac, Svrljig i Zaječar. U istraživačkom timu su radili: Teodora Vuković (Filološki fakultet, Beograd), Smiljana Đorđević (Institut za književnost i umetnost, Beograd), Kristina Eiviler (Filozofski fakultet, Novi Sad), Danijela Popović (Filozofski fakultet, Niš), Bojan Ristić (Srednja tehnička škola, Knjaževac), Biljana Sikimić (Balkanološki institut SANU, Beograd), Ana Stanković (Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac) i Svetlana Ćirković (Balkanološki institut SANU, Beograd).|

Arad - objavljena 29/06/2015 05:01

U periodu od 18. do 23. juna 2015. godine, u okviru međuakademijske razmene SANU i Rumunske akademije nauka i projekta „Srbi u Rumuniji i rumunsko-jugoslovenske veze u drugoj polovini 20. veka“ (rukovodioci akademik Vojislav Stanovčić i dr Miodrag Milin), dr Biljana Sikimić i Ljubica Đurić obavile su terensko istraživanje Srba i banatskih Bugara u Aradskoj županiji (naselja: grad Arad, Arad Gaj i Vinga).

Terenska istraživanja Šokaca u Bačkom Bregu - objavljena 05/04/2015 05:24

Antropološko-lingvističko terensko istraživanje govora Bačkog Brega, opština Sombor, obavljeno je u dva navrata: prvo od 14–15. februara 2015. u sradanji sa aktivistima na očuvanju lokalnog šokačkog govora i tradicije Markom Ivoševim iz Novog Sada, Markom Ilićem iz Bačkog Brega i Markom Paulićem iz Koluta. U istraživanju su učestvovale Svetlana Ćirković, Biljana Sikimić i Teodora Vuković.

Sirogojno, novembar 2014 - objavljena 20/11/2014 10:03

Terensko istraživanje je obavljeno kao priprema za Letnju školu srpskog folklora 2015. godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (rukovodilac prof. dr Zoja Karanović) u saradnji sa Muzejem na otvorenom „Staro selo“ iz Sirogojna. Neposrednu organizaciju terenskog rada je pomogla etnolog Svetlana Ćaldović.| Na terenu je obavljen niz razgovora sa travarima iz zlatiborskog kraja, među kojima i sa najpoznatijim zlatiborskim travarom Borivojem Borom Šišovićem, zvanim Pokretni žbun. Razgovore na terenu su vodile Zoja Karanović i Biljana Sikimić.

Tutin 2014 - objavljena 30/09/2014 11:09

Nastavak terenskih istraživanja naselja u opštini Tutin obavljen je u periodu od 24. do 27. septembra 2014. U timu su radile Smiljana Đorđević Belić (Institut za književnost i umetnost), Jadranka Đorđević Crnobrnja (Etnografski institut SANU), Bojana Veljović (FILUM, Kragujevac) i Biljana Sikimić (Balkanološki institut SANU). Posebna pažnja je bila posvećena tradicionalnom guslarstvu, radnim migracijama, iseljavanju u Tursku, odlasku na Hadž i Goranima naseljenim u gradu Tutinu. Prikupljena je terenska građa (zvučni zapisi i fotografije) iz naselja Dolovo, Suhi Do, Boroštica, Ribariće, Paljevo i Baćica. U organizaciji terenskog rada dragocenu podršku pružili su saradnici Narodne biblioteke „dr Ejup Mušović“ u Tutinu.

Prikupljanje usmene građe - objavljena 18/08/2014 11:31

Počevši od 2012. godine započet je niz razgovora sa ciljem da se prikupi usmena građa o svakodnevnom životu u gradu tokom Drugog svetskog rata. Sa pojedinim sagovornicima razgovori su vođeni u više navrata, a najveći lični korpus građe iznosi 16h 30 minuta (dr Dušan Drljača). Pored osnovne orijentacije ka dokumentovanju različitih lokalnih govora na svim jezicima Balkana, DABI sada arhivira i razgovore sa visokoobrazovanim sagovornicima, nosiocima standardnog srpskog jezika, rođenim u periodu 1920–1930: Mirjana Jovanović, dr Ljiljana Nikolić, Vladislava Srdanović, Pavle Šosberger (1920–2012), dr Dušan Drljača, Svetozar-Zare Đorđević, dr Đurica Krstić, Slavoljub Maržik i drugi. Pored lingvističkog značaja, ova zvučni dokumenti važni su i iz ugla usmene istorije i biografske priče.

Arad jun 2014 - objavljena 05/08/2014 11:13

U periodu od 21. do 26. juna 2014. godine u okviru međuakademijske razmene SANU i Rumunske akademije nauka i projekta „Srbi u Rumuniji i rumunsko-jugoslovenske veze u drugoj polovini 20. veka“ (rukovodioci akademik Vojislav Stanovčić i dr Miodrag Milin), Svetlana Ćirković, Anamarija Soresku Marinković i Biljana Sikimić nastavile su terenska istraživanja Srba u Pomorišju, u županiji Arad.