Eksterni koprusi

U izradi DABI-ja se koristi građa iz nekoliko koprusa:

  • Folklorni projekat Filološkog fakulteta,
  • bošnjačka građa Fakulteta u Novom Pazaru,
  • bunjevačka građa CIMBa,
  • Češki korpus (Škola plus, Bela Crkva).